Wydział: Fizyki // Akademii Rolniczej
 
 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia.doc

 

 

Nazwa instytucji                                                             

 

 

Pieczątka instytucji

 

Adres instytucji   

                                                          

Osoba  kontaktowa 

 

Wybrany pakiet             

                                                      

Ilość osób

 

Czy potrzebna jest pomoc w zorganizowaniu transportu?  (dotyczy ewentualnego dofinansowania)       

 

Tak*       Nie *
* niewłaściwe skreślić 

 

Dodatkowo wybrane imprezy      

 

     

Uwagi

 

 

Formularz należy przysłać na adres:

 

 

Biuro Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki
60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 7 c
tel.  (061) 829 24 95 
fax  (061) 829 24 28