Wydział: Fizyki // Akademii Rolniczej
 
 
REGULAMIN

 

ZASADY UCZESTNICTWA GRUP ZORGANIZOWANYCH
W X POZNAŃSKIM FESTIWALU NAUKI I SZTUKI

  1. Biuro festiwalowe rezerwuje miejsca na wybranych imprezach (pakiety) według kolejności zgłoszeń.
  1. Grupa zorganizowana uczestniczy w imprezach wymienionych w pakiecie pod opieką osoby odpowiedzialnej za grupę.
  1. Imprezy dodatkowe wybrane z Programu należy wpisać do formularza zgłoszeniowego.
  1. Grupa wraz z opiekunem zgłasza się w Sekretariacie Festiwalu mieszczącym się w siedzibie Ośrodka Nauki Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  przy ul. Wieniawskiego 17/19, celem zarejestrowania się (dotyczy to wyłącznie grup biorących udział w pakietach odbywających się na terenie Polskiej Akademii Nauk).
  1. Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Festiwalu: tel. 829 24 95, 829 24 28,

      e-mail: festiwa4@amu.edu.pl oraz na stronie: 

www.festiwal.trylion.com

* UWAGA – istnieje możliwość częściowego dofinansowania przez organizatorów  
   kosztów transportu dla grup zorganizowanych