Wydział: Fizyki // Akademii Rolniczej
 
 
PAKIETY

pakiety.zip

- Pakiet inauguracyjny
- Pakiet 1 i 2
- Pakiet 3 i 4
- Pakiet 5 i 6
- Pakiet 7 i 8
- Pakiet 9 i 10
- Pakiet 11 i 12
- Pakiet 13 i 14
- Pakiet 15 i 16
- Pakiet 17 i 18
- Pakiet 19 i 20
- Pakiet 21 i 22
- Pakiet 23 i 24
- Pakiet 25 i 26
- Pakiet 27 i 28
- Pakiet 29 i 30
- Pakiet 31 i 32
- Pakiet 33 i 34
- Pakiet 35

 

X POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

 

 

PAKIET INAUGURACYJNY

 

Data: 10.10.2007

 

Godz.: 10.00

 

 

Centralna inauguracja Jubileuszowego X Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Świat dźwięków - wykład - prof. dr hab. Rufin Makarewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Logo dźwiękowe X Festiwalu – Jarosław Kozłowski, absolwent Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Kozuba

Koncert inauguracyjny  X Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki – prof. Zbigniew Kozub– „Muzyka scjentyficzna” -  Akademia Muzyczna

ul. Umultowska 85, Wydział Fizyki, Kampus Morasko, Poznań

Wymagana wcześniejsza rezerwacja:
Kontakt: dr Stefan Habryło, tel. (0-61) 829-51-06 fax: (0-61) 829-52-14,
e-mail: shabrylo@amu.edu.pl